Menu
  • Del

Hvordan klager jeg?

Hvis De ikke kan få løst tvisten med Deres forhandler, og denne er medlem af Camping Outdoor Danmark, kan De indbringe en klage til reklamationsnævnet.
  
Klageskriftet skal udfærdiges på reklamationsnævnets klageformular.
  
Udfærdigelse af klageformularen
Ved udfærdigelse af klageformularen er det vigtigt, at De pointerer, hvad det er, De ønsker at gøre gældende og hvilke påstande, der nedlægges. De skal således eksempelvis tage stilling til, om De ønsker at få et afslag i købesummen, få handlen hævet eller reparation etc., ligesom eventuelle erstatningskrav bør søges dokumenteret via tilbud/fakturaer fra konkurrenter eller andet.
 
Klageformularen bør indeholde en nøje beskrivelse af, hvilke mangler De ønsker at klage over, ligesom manglerne skal dokumenteres ved fremsendelse af konventionelle eller digitale billeder, hvoraf manglerne fremgår.
 
Reklamationsnævnet belyser ikke selv sagerne, hvorfor der alene tages stilling til det fremførte for reklamationsnævnet.
 
Er De i tvivl om, hvordan De skal udfylde klageformularen, er De altid velkommen til at kontakte reklamationsnævnets sekretariat.
 
Følgende bilag vedlægges klageformularen:
- Slutseddel
- Kvitteringer
- Forudgående korrespondance og billeder og eventuelt andre relevante bilag
- Dokumentation for indbetaling af klagegebyr til reklamationsnævnet


Hvad koster det at få en klagesag behandlet i reklamationsnævnet?

Klagegebyret er kr. 600,00. Beløbet tilbagebetales hvis klagen afvises, frafaldes eller hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Klagegebyret overføres til:
Danske Bank
Reg.nr. 3409
Konto: 12616414

Klageformularen inkl. bilag sendes til reklamationsnævnet på e-mail eller med almindelig post.