Menu
  • Del

Brandsyn

Dato: 27- 06- 2020

Samtlige kommuner i Nordjylland har lavet en aftale med Nordjyllands Beredskab om Brandsyn på campingpladser. Ved beredskabets besøg bliver der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det bliver kontrolleret, at bestemmelserne om brandsikkerhed er overholdt.

Brandsynet, der er bestemt af campingreglementet, kontrollerer både brandmateriel og afstand mellem campingenhederne på enhedspladserne. Camping Outdoor Danmark er blevet kontaktet af flere campingpladser, der har haft kontrolbesøg af brandinspektøren.

Campingreglementet foreskriver at alt brandmateriel skal være håndsprøjtebatterier, trykvand- slukkere eller vandfyldte slangevinder. Dermed åbnes der ikke mulighed for, at campingpladsen kan bruge de nye former for brandslukningsmateriel, der er mere operationelle eller mere effektive. Vi er derfor i dialog med Erhvervsstyrelsen, så vi får ændret vejledningen, og dermed får åbnet for nye produkter, således at alt ” egnet godkendt brandmateriel” kan accepteres ved brandeftersyn.

De foreløbige erfaringer fra brandsynet i Nordjylland er, at de største problemer generelt er afstande mellem campingenhederne, hvor afstande mellem enhederne fra enhedsplads til enhedsplads skal være tre meter, fx forældretelt og børnetelt, kan være placeret med en indbyrdes afstand på under tre meter, når blot afstanden til næste enhed er tre meter.

Såfremt et telt eller en campingvogn er forsynet med en udbygning, et læsejl e.l., skal afstanden til den næste campingenhed beregnes herfra, altså fra den samlede enheds yderste del. Bestemmel- sen forhindrer ikke, at der kan parkeres biler mellem enhederne.

Kontakt os
Jens Brendstrup
Direktør i Camping Outdoor Danmark
Jens Brendstrup